[breadcrumb]

Dotacje EU

Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego w firmie INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna w ramach projektu nr POPW.01.04.00-20-0018/21-00

INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0018/21-00 pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego w firmie INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję, II Etap Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej […]

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. Projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-1701/20

Firma INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-1701/20 pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz […]

„Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej. Projekt nr POPW.01.04.00-20-0022/19-00.

INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0022/19-00 pt. “Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap Celem projektu jest przeprowadzenie […]

„GRANTY NA BADANIA I ROZWÓJ”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR GRANT2/139

Firma INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, umowa o powierzenie grantu nr Grant2/139. Celem projektu jest przedsięwzięcie ukierunkowane na wprowadzenie innowacji produktowej, polegającej na ulepszeniu innowacyjnych rozdzielaczy powietrza w […]