Inwest-Produkt

Producent elementów wentylacyjnych

Innowacyjny rozdzielacz powietrza nawiewnego

Producent elementów wentylacyjnych

System wentylacji rozdzielaczowej

Producent elementów wentylacyjnych

Artykuł ''Pożegnanie grawitacji''

Biuletyn informacyjny Nr 2(45)/14 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Nowoczesne, pracyzyjne sprzęty

Prasa krawędziowa i wycinarka laserowa 4 kW

INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0022/19-00 pt. “Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna” dofinansowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategi wzorniczej firmy.

Głównym efektem projektu będzie poprawa konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie wzornictwa przemysłowego. Rezultatem projektu będą opracowane zalecenia strategiczne i rekomendacje działań w zakresie poszerzenia oferty z uwzględnieniem rozpoznania potrzeb klienta, oceny potencjału firmy do wdrażania nowych wzorów oraz potencjału rynku do ich przyjęcia.

Wartość projektu: 83 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 57 800,00 PLN

 

NAJNOWSZY KATALOG PRODUKTÓW

Przewody i kształtki wentylacyjne
Przewody i kształtki wentylacyjne, osprzęt
Kanały i kształtki prostokątne
Wyrzutnie i czerpnie dachowe
Wyrzutnie i czerpnie ścienne
Podstawy dachowe prostokątne i okrągłe
Skrzynki rozprężne
SYSTEM WENTYLACJI ROZDZIELACZOWEJ POWIETRZA NAWIEWNEGO
Skrzynki rozprężne do nawiewników

SYSTEM WENTYLACJI ROZDZIELACZOWEJ POWIETRZA NAWIEWNEGO

Rozdzielacze dwurzędowe z perforacją:
Rozdzielacz przelotowy dwurzędowy
Rozdzielacz kątowy dwurzędowy…inne

Przepustnice
Przepustnice
Wielopłaszczyznowe
Jednopłaszczyznowe
Tłumiki
Tłumiki
Okrągłe
Prostokątne

FORUM WENTYLACJA w Warszawie

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie nas na targach FORUM WENTYLACJA w Warszawie. Było nam niezmiernie milo, że mogliśmy zaprezentować nasze nowości produktowe.     Dziękujemy dla tych osób, które głosowały na nasz produkt zgłoszony jako NAJCIEKAWSZY PRODUKT...

Targi – Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja

Szanowni Państwo, Zapraszamy na STOISKO NR 92 INWEST-KLIMA, INWEST-PRODUKT – TARGI Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja 2017   Na TARGACH zaprezentujemy: INNOWACYJNY SYSTEM ROZDZIELACZOWY InwestProdukt, najbardziej energooszczędne centrale na rynku typu...

INNOWACYJNY ROZDZIELACZ POWIETRZA NAWIEWNEGO

Innowacyjność produktu   Oznaczenia i symbolika
Inwest-Produkt Sp. Jawna – „producent elementów wentylacyjnych” –  to profesjonalna firma z nowoczesnym parkiem maszynowym i dużym doświadczeniem w branży wentylacyjnej. Oprócz produkcji szeroko rozumianej „wentylacji” wykonujemy innowacyjny system wentylacji rozdzielaczowej. Zastosowane w nim  rozwiązania zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego. Jest to jedyny samoregulujący się system na rynku.
Z
Zapewniamy:

• wysoką szczelność i dokładność produkowanych elementów,
• fachową obsługę,
• szybką realizację zamówień,
• korzystne warunki współpracy.

Produkujemy:

• kanały i kształtki prostokątne w klasie szczelności A,B,C,D,
• akcesoria wentylacyjne,
• system wentylacji rozdzielaczowej,
• inne nietypowe elementy wentylacyjne.

Świadczymy usługi w zakresie:
• cięcie blach laserem
• gięcie blach na prasie krawędziowej

Pełną ofertę firmy znaleźć można na stronach internetowych:

WWW.INWESTKLIMA.COM.PL
WWW.INWESTPRODUKT.COM.PL
WWW.SYSTEMROZDZIELACZOWY.COM.PL
WWW.ODKURZACZ.ONLINE