[breadcrumb]

„Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej. Projekt nr POPW.01.04.00-20-0022/19-00.

 

INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0022/19-00 pt. “Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna” dofinansowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategi wzorniczej firmy.

Głównym efektem projektu będzie poprawa konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie wzornictwa przemysłowego. Rezultatem projektu będą opracowane zalecenia strategiczne i rekomendacje działań w zakresie poszerzenia oferty z uwzględnieniem rozpoznania potrzeb klienta, oceny potencjału firmy do wdrażania nowych wzorów oraz potencjału rynku do ich przyjęcia.

Wartość projektu: 83 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 57 800,00 PLN.

    Zapytaj o produkt