[breadcrumb]

Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego w firmie INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna w ramach projektu nr POPW.01.04.00-20-0018/21-00

INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0018/21-00 pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego w firmie INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna” dofinansowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję, II Etap

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Inwest- Produkt poprzez:

  • zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem
  • wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa
  • opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu wentylacji rozdzielaczowej
  • usprawnienie zarządzania procesami w firmie
  • poprawę wizerunku firmy.

Przewidziane do realizacji cele operacyjne zbieżne są z rekomendacjami audytu wzorniczego i pozwolą na:

  • stworzenie oferty ułatwiającej dobór i montaż elementów instalacji rozdzielaczowej wynikającej bezpośrednio z informacji pozyskanych od użytkowników
  • poprawę jakości oraz usprawnienie procesów produkcyjnych dzięki wdrożeniu innowacyjnych urządzeń oraz procesów kontrolnych
  • poprawę działań marketingowych firmy

Wartość projektu: 5 078 394,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 849 379,02 PLN.

    Zapytaj o produkt