„GRANTY NA BADANIA I ROZWÓJ”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR GRANT2/139

 

Firma INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Spółka Jawna otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, umowa o powierzenie grantu nr Grant2/139.
Celem projektu jest przedsięwzięcie ukierunkowane na wprowadzenie innowacji produktowej, polegającej na ulepszeniu innowacyjnych rozdzielaczy powietrza w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Planowane efekty: rozszerzenie i unowocześnienie oferty produktowej, dalszy rozwój
i wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez budowanie pozycji lidera krajowego
w zakresie systemowego podejścia do zagadnień związanych z rozwiązaniami dotyczącymi systemów wentylacyjnych.

Wartość projektu: 141 450,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 92 000,00 PLN

    Zapytaj o produkt