Kanały i kształtki prostokątne

ELEMENTY WENTYLACYJNE INWEST-PRODUKT Z POZYTYWNĄ

KRAJOWĄ OCENĄ TECHNICZNĄ ITB-KOT-2021/1769 wydanie 1. INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Data ważności oceny: 15 kwietnia 2026r.

W związku z powyższym, wyroby mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym.

Wyroby, których dotyczy powyższa ocena techniczna:

 • Przewody proste IP;
 • Łuki symetryczne IP;
 • Łuki redukcyjne IP;
 • Odsadzki symetryczne IP;
 • Redukcje symetryczne kwadrat/kwadrat IP;
 • Redukcje niesymetryczne kwadrat/kwadrat IP;
 • Redukcje symetryczne kwadrat/koło IP;
 • Redukcje niesymetryczne kwadrat/koło IP;
 • Trójniki z odejściem prostokątnym IP;
 • Trójniki z odejściem okrągłym IP;
 • Trójniki symetryczne IP;
 • Czwórniki z odejściami prostokątnymi IP;
 • Czwórniki z odejściami kwadrat/kwadrat IP;
 • Czwórniki z odejściami okrągłymi IP;
 • Odsadzki niesymetryczne IP;
 • Zaślepki IP;
 • Siatki na ramce IP;
 • Kolana symetryczne IP;
 • Kolana niesymetryczne IP;
 • Podstawy dachowe IP;
 • Przejścia koło – prostokąt IP;

Powyższa Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 2015, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym.

Produkty