[breadcrumb]

IP KANAŁ (3) BLACKFLEX typ 1000

450,00

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
EAN: Brak danych Kategorie: ,

Opis

BLACKFLEX SPECTRA-1000 – ANTYBAKTERYJNE, ANTYGRZYBICZE, ANTYSTATYCZNE PRZEWODY WENTYLACYJNE Z PEŁNĄ OCHRONĄ MIKROBIOLOGICZNĄ.

Podana cena za zwój o długości 50m. Na 1 paletę mieści się 6 zwojów. Średnica 75mm.

Przewody wentylacyjne BlackFlex Spectra 1000 to produkt premium w kolorze czarnym. Służą do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach mieszkalnych.

Są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Oferujemy 30 lat gwarancji na przewód i działanie mikrobiologiczne.

Zastosowanie czarnego pigmentu w warstwie zewnętrznej umożliwiło unifikację produkcji pozwalając na wygenerowanie znacznych oszczędności w kosztach produkcji. Przewody wentylacyjne BlackFlex Spectra 1000 charakteryzują się wysoką antystatycznością powierzchniową, co powoduje mniejsze przyciąganie kurzu do warstwy zewnętrznej podczas składowania. BlackFlex Spectra 1000 charakteryzuje się ponadto bardzo dużą odpornością na światło słoneczne UV.

 

Ścianka wewnętrzna jest wykonana w całości z materiału antybakteryjnego i antygrzybiczego, który ze względu na duże stężenie dodatków aktywnych mikrobiologicznie zabezpiecza przewody przed kolonizowaniem przez mikroorganizmy niepożądane i niebezpieczne dla ludzi w pełnym, szerokim zakresie. Materiał ten jest chroniony patentami. Powstał przy współudziale ośrodków naukowych w trakcie projektu badawczego, podczas którego potwierdzono wysoką efektywność na różne rodzaje bakterii oraz grzybów. Materiał zawiera srebro, miedź oraz inne naturalne związki aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru, dzięki czemu nie ulegają one procesom migracji, jonizacji i elucji. Praktyczny brak migracji związków aktywnych mikrobiologicznie z polimeru został potwierdzony w badaniach laboratoryjnych, które zostały wykonane w środowiskach znacznie bardziej agresywnych niż te, które panują w systemach wentylacyjnych. Zastosowane substancje zapewniają w praktyce bezterminowe działanie bakteriobójcze i grzybobójcze oraz zapobiegają tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie i grzyby bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność. Kompozycja materiałów jest całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin, a wszystkie użyte materiały mają dopuszczenia do roślin, a wszystkie użyte materiały mają dopuszczenia do pozwoliła zredukować koszty produkcji, bez wpływu na parametry techniczne.
Wewnętrzna ścianka rury ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całego systemu. Ułatwia ponadto czyszczenie rur, jeśli wystąpi taka potrzeba.
Przewody charakteryzują się bardzo dużą elastycznością, dzięki temu można swobodnie kształtować ich przebieg, wyginać je na bardzo małych promieniach (zgodnie z dopuszczalnymi promieniami gięcia) i dostosowywać do warunków montażu, bez potrzeby używania dodatkowych łączników i kształtek. Konstrukcja rur zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 500N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych.

Dwuścienna konstrukcja przewodów wentylacyjnych z odpowiednio wyprofilowaną ścianką wewnętrzną oraz zamkniętymi pustkami powietrznymi w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym w środku powietrzem oraz izoluje termicznie.

Końcówki rury są zabezpieczone i zaplombowane w procesie produkcyjnym, a cały zwój jest zabezpieczony folią, co zapobiega ewentualnemu zabrudzeniu podczas transportu i składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody wentylacyjne typu BlackFlex Spectra 1000 należy instalować w budynkach jednorodzinnych, nie podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

* Autorska, opatentowana metoda określania dyspergowania komponentów aktywnych mikrobiologicznie w polimerze, pozwala na natychmiastową weryfikację obecności substancji aktywnych, ich rozproszenia oraz stężenia w tworzywie. Podświetlony promieniami UV przewód wentylacyjny Airflex Spectra równomiernie fluoryzuje niebieskim światłem, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa analiza ochrony mikrobiologicznej.

Antybakteryjny Dzięki dodatkom do macierzy polimeru warstwy wewnętrznej produkt posiada właściwości bakteriostatyczne.
Antygrzybicza Ochrona mikrobiologiczna poszerzona o właściwości grzybostatyczne dzięki opatentowanej kompozycji dodatków aktywnych do warstwy wewnętrznej.
AG Produkt zawiera jony srebra jako dodatek do warstwy wewnętrznej – macierzy polimeru dzięki czemu nie ulega ono procesom migracji, jonizacji i elucji. Zapewnia to długoletnie działanie bakteriobójcze.
Opatentowana kompozycja składników Opatentowana kompozycja 4 substancji aktywnych dodanych do macierzy polimeru warstwy wewnętrznej zapewnia właściwości przeciwdrobnoustrojowe, skierowane przeciw szerokiemu spektrum bakterii i grzybów.
Antystatyczny Wewnętrzna warstwa ma działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach.
Dwuścienny Dwuścienna konstrukcja rury z częściowo zamkniętymi pustkami powietrznymi w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym powietrzem oraz izoluje termicznie.
Wysoka udarność Konstrukcja rury zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 500N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych.
Kontakt z żywnością Zastosowane materiały spełniają wymogi stawiane materiałom przewidzianym do kontaktu z żywnością.

Informacje dodatkowe

Średnica DN

średnica nominalna 75 mm

Dane techniczne

Wydajność przepływu powietrza [m3/h]

Wymiar
nominalny
DN (mm)
Prędkość powietrza
0,5
m/s
1,0
m/s
1,5
m/s
2,0
m/s
3,0
m/s
4,0
m/s
5,0
m/s
75 5,3 10,5 15,8 21,0 31,6 42,1 52,6
Wymiar
nominalny
DN (mm)
Średnica
wewnętrzna
(mm)
Średnica
zewnętrzna
(mm)
*Minimalny
promień
gięcia (m)
Długość
zwoju
(m)
75 31 76,2 0,17 50

* temp. powyżej 10 °C

Pliki

Katalog System Wentylacji Rozdzielaczowej 2021
Katalog Rozdzielaczowy

    Zapytaj o produkt