BIBLIOTEKI CAD


PLIKI CAD IPX-PREMIUM

IPX PREMIUMNazwaØ50Ø63Ø75Ø90

Skrzynki rozprężne IPX-PREMUM- z krótkim przyłączemSkrzynka rozprężna IPSX 1xØd / Ø100
Skrzynka rozprężna IPSX 1xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSX 2xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSX 3xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSX 3xØd / Ø160
Skrzynka rozprężna IPSX 4xØd / Ø160S
Download DWG
IPSX 1xØ50 / Ø100
IPSX 1xØ50 / Ø125
IPSX 2xØ50 / Ø125
IPSX 3xØ50 / Ø125
IPSX 3xØ50 / Ø160
IPSX 4xØ50 / Ø160
Download DWG
IPSX 1xØ63 / Ø100
IPSX 1xØ63 / Ø125
IPSX 2xØ63 / Ø125
IPSX 3xØ63 / Ø125
IPSX 3xØ63 / Ø160
IPSX 4xØ63 / Ø160
Download DWG
IPSX 1xØ75 / Ø100
IPSX 1xØ75 / Ø125
IPSX 2xØ75 / Ø125
IPSX 3xØ75 / Ø125
IPSX 3xØ75 / Ø160
IPSX 4xØ75 / Ø160
Download DWG
IPSX 1xØ90 / Ø100
IPSX 1xØ90 / Ø125
IPSX 2xØ90 / Ø125
IPSX 3xØ90 / Ø125
IPSX 3xØ90 / Ø160
IPSX 4xØ90 / Ø160

Skrzynki rozprężne IPX-PREMIUM - z długim przyłączem

Długie przyłącze

Skrzynka rozprężna IPSXD 1xØd / Ø100
Skrzynka rozprężna IPSXD 1xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSXD 2xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSXD 3xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSXD 3xØd / Ø160
Skrzynka rozprężna IPSXD 4xØd / Ø160
Download DWG

IPSXD 1xØ50 / Ø100
IPSXD 1xØ50 / Ø125
IPSXD 2xØ50 / Ø125
IPSXD 3xØ50 / Ø125
IPSXD 3xØ50 / Ø160
IPSXD 4xØ50 / Ø160
Download DWG
IPSXD 1xØ63 / Ø100
IPSXD 1xØ63 / Ø125
IPSXD 2xØ63 / Ø125
IPSXD 3xØ63 / Ø125
IPSXD 3xØ63 / Ø160
IPSXD 4xØ63 / Ø160
Download DWG
IPSXD 1xØ75 / Ø100
IPSXD 1xØ75 / Ø125
IPSXD 2xØ75 / Ø125
IPSXD 3xØ75 / Ø125
IPSXD 3xØ75 / Ø160
IPSXD 4xØ75 / Ø160
Download DWG
IPSXD 1xØ90 / Ø100
IPSXD 1xØ90 / Ø125
IPSXD 2xØ90 / Ø125
IPSXD 3xØ90 / Ø125
IPSXD 3xØ90 / Ø160
IPSXD 4xØ90 / Ø160

Rozdzielacze kątowe jednorzędowe IPX-PREMIUMRozdzielacz kątowy Uniwersalny LR6 1-rzędowy IPRKX Ø160 /6xØd
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR8 1-rzędowy IPRKX Ø160 /8xØd
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR10 1-rzędowy IPRKX Ø160 /10xØd

Rozdzielacze kątowe 1-rzędowe IPRKJX w opracowaniu
Download DWG
IPRKX Ø160 LR /6xØ50
IPRKX Ø160 LR /8xØ50
IPRKX Ø160 LR /10xØ50
Download DWG
IPRKX Ø160 LR /6xØ63
IPRKX Ø160 LR /8xØ63
IPRKX Ø160 LR /10xØ63
Download DWG
IPRKX Ø160 LR /6xØ75
IPRKX Ø160 LR /8xØ75
IPRKX Ø160 LR /10xØ75
Download DWG
IPRKX Ø160 LR /6xØ90
IPRKX Ø160 LR /8xØ90
IPRKX Ø160 LR /10xØ90
Pobierz wszystkie kategorie o zadanej średnicy z Systemu IPX-PREMIUMDownload DWG Ø50Download DWG Ø63Download DWG Ø75Download DWG Ø90

PLIKI CAD IP PLUS

IP PLUS (znak S=Samouszczelniające)NazwaØ50Ø63Ø75Ø90

Skrzynki rozprężne- z krótkim przyłączemSkrzynka rozprężna IPSS 1xØd / Ø100
Skrzynka rozprężna IPSS 1xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSS 2xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSS 3xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSS 3xØd / Ø160
Skrzynka rozprężna IPSS 4xØd / Ø160
Download DWG
IPSS 1xØ50 / Ø100
IPSS 1xØ50 / Ø125
IPSS 2xØ50 / Ø125
IPSS 3xØ50 / Ø125
IPSS 3xØ50 / Ø160
IPSS 4xØ50 / Ø160
Download DWG
IPSS 1xØ63 / Ø100
IPSS 1xØ63 / Ø125
IPSS 2xØ63 / Ø125
IPSS 3xØ63 / Ø125
IPSS 3xØ63 / Ø160
IPSS 4xØ63 / Ø160
Download DWG
IPSS 1xØ75 / Ø100
IPSS 1xØ75 / Ø125
IPSS 2xØ75 / Ø125
IPSS 3xØ75 / Ø125
IPSS 3xØ75 / Ø160
IPSS 4xØ75 / Ø160
Download DWG
IPSS 1xØ90 / Ø100
IPSS 1xØ90 / Ø125
IPSS 2xØ90 / Ø125
IPSS 3xØ90 / Ø125
IPSS 3xØ90 / Ø160
IPSS 4xØ90 / Ø160

Skrzynki rozprężne - z długim przyłączem

Długie przyłącze

Skrzynka rozprężna IPSSD 1xØd / Ø100
Skrzynka rozprężna IPSSD 1xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSSD 2xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSSD 3xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSSD 3xØd / Ø160
Skrzynka rozprężna IPSSD 4xØd / Ø160
Download DWG

IPSSD 1xØ50 / Ø100
IPSSD 1xØ50 / Ø125
IPSSD 2xØ50 / Ø125
IPSSD 3xØ50 / Ø125
IPSSD 3xØ50 / Ø160
IPSSD 4xØ50 / Ø160
Download DWG

IPSSD 1xØ63 / Ø100
IPSSD 1xØ63 / Ø125
IPSSD 2xØ63 / Ø125
IPSSD 3xØ63 / Ø125
IPSSD 3xØ63 / Ø160
IPSSD 4xØ63 / Ø160
Download DWG

IPSSD 1xØ75 / Ø100
IPSSD 1xØ75 / Ø125
IPSSD 2xØ75 / Ø125
IPSSD 3xØ75 / Ø125
IPSSD 3xØ75 / Ø160
IPSSD 4xØ75 / Ø160
Download DWG

IPSSD 1xØ90 / Ø100
IPSSD 1xØ90 / Ø125
IPSSD 2xØ90 / Ø125
IPSSD 3xØ90 / Ø125
IPSSD 3xØ90 / Ø160
IPSSD 4xØ90 / Ø160

Rozdzielacze kątowe jednorzędowe
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR6 1-rzędowy IPRKS Ø160 /6xØd
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR8 1-rzędowy IPRKS Ø160 /8xØd
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR10 1-rzędowy IPRKS Ø160 /10xØd

Rozdzielacze kątowe 1-rzędowe IPRKJS w trakcie realizacji
Download DWG
IPRKS Ø160 LR /6xØ50
IPRKS Ø160 LR /8xØ50
IPRKS Ø160 LR /10xØ50

IP Ø /0x50
Download DWG
IPRKS Ø160 LR /6xØ63
IPRKS Ø160 LR /8xØ63
IPRKS Ø160 LR /10xØ63

IP Ø /0x63
Download DWG
IPRKS Ø160 LR /6xØ75
IPRKS Ø160 LR /8xØ75
IPRKS Ø160 LR /10xØ75

IP Ø /0x75
Download DWG
IPRKS Ø160 LR /6xØ90
IPRKS Ø160 LR /8xØ90
IPRKS Ø160 LR /10xØ90

IP Ø /0x90
Pobierz wszystkie kategorie o zadanej średnicy z Systemu IP PLUS Download DWG Ø50Download DWG Ø63Download DWG Ø75Download DWG Ø90

IP StandardNazwaØ63Ø75Ø90

Skrzynki rozprężne - z krótkim przyłączemSkrzynka rozprężna IPSK 1xØd / Ø100
Skrzynka rozprężna IPSK 1xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSK 2xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSK 3xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPSK 3xØd / Ø160
Skrzynka rozprężna IPSK 4xØd / Ø160
Download DWG
IPSK 1xØ63 / Ø100
IPSK 1xØ63 / Ø125
IPSK 2xØ63 / Ø125
IPSK 3xØ63 / Ø125
IPSK 3xØ63 / Ø160
IPSK 4xØ63 / Ø160
Download DWG
IPSK 1xØ75 / Ø100
IPSK 1xØ75 / Ø125
IPSK 2xØ75 / Ø125
IPSK 3xØ75 / Ø125
IPSK 3xØ75 / Ø160
IPSK 4xØ75 / Ø160
Download DWG
IPSK 1xØ90 / Ø100
IPSK 1xØ90 / Ø125
IPSK 2xØ90 / Ø125
IPSK 3xØ90 / Ø125
IPSK 3xØ90 / Ø160
IPSK 4xØ90 / Ø160

Skrzynki rozprężne - z długim przyłączem

Długie przyłącze

Skrzynka rozprężna IPS 1xØd / Ø100
Skrzynka rozprężna IPS 1xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPS 2xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPS 3xØd / Ø125
Skrzynka rozprężna IPS 3xØd / Ø160
Skrzynka rozprężna IPS 4xØd / Ø160
Download DWG

IPS 1xØ63 / Ø100
IPS 1xØ63 / Ø125
IPS 2xØ63 / Ø125
IPS 3xØ63 / Ø125
IPS 3xØ63 / Ø160
IPS 4xØ63 / Ø160
Download DWG

IPS 1xØ75 / Ø100
IPS 1xØ75 / Ø125
IPS 2xØ75 / Ø125
IPS 3xØ75 / Ø125
IPS 3xØ75 / Ø160
IPS 4xØ75 / Ø160
Download DWG

IPS 1xØ90 / Ø100
IPS 1xØ90 / Ø125
IPS 2xØ90 / Ø125
IPS 3xØ90 / Ø125
IPS 3xØ90 / Ø160
IPS 4xØ90 / Ø160

Rozdzielacze kątowe jednorzędowe


Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR6 1-rzędowy IPRK Ø160 /6xØd
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR8 1-rzędowy IPRK Ø160 /8xØd
Rozdzielacz kątowy Uniwersalny LR10 1-rzędowy IPRK Ø160 /10xØd
Download DWG
IPRK Ø160 LR /6xØ63
IPRK Ø160 LR /8xØ63
IPRK Ø160 LR /10xØ63

IPRKJ Ø160 /4x63 (2+2)
Download DWG
IPRK Ø160 LR /6xØ75
IPRK Ø160 LR /8xØ75
IPRK Ø160 LR /10xØ75

IPRKJ Ø160 /4x75 (2+2)
Download DWG
IPRK Ø160 LR /6xØ90
IPRK Ø160 LR /8xØ90
IPRK Ø160 LR /10xØ90

IPRKJ Ø160 /4x90 (2+2)
Pobierz wszystkie kategorie o zadanej średnicy z Systemu IP STANDARD Download DWG Ø63Download DWG Ø75Download DWG Ø90