ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_1/2016 NA: FELCARKA   I. Dane Zamawiającego: INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA ul. Przędzalniana 8 15-688 Białystok   II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności. Zamówienie w ramach projektu pt....

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2016 Z DN. 01.08.2016

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2016 Z DN. 01.08.2016 DOTYCZY: zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności nr 4/2016 z dn. 01.08.2016 na dostawę felcarki.   Zamawiający INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2016 NA: System załadowczo-rozładunkowy z transportem arkuszy blach   I. Dane Zamawiającego: INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA ul. Przędzalniana 8 15-688 Białystok   II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016 NA: ZAGINARKA PRASA KRAWĘDZIOWA   I. Dane Zamawiającego: INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA ul. Przędzalniana 8 15-688 Białystok   II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności. Zamówienie w ramach...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 NA: ZGRZEWARKA KLESZCZOWA   I. Dane Zamawiającego: INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA ul. Przędzalniana 8 15-688 Białystok   II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności. Zamówienie w ramach...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 NA: ZGRZEWARKA PUNKTOWA   I. Dane Zamawiającego: INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA ul. Przędzalniana 8 15-688 Białystok   II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności. Zamówienie w ramach projektu...