Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. Projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-1701/20

Firma INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-1701/20 pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA w...