Produkty

Produkujemy między innymi:

Kanały i kształtki prostokątne

Podstawy dachowe prostokątne i okrągłe

Wyrzutnie i czerpnie dachowe

Wyrzutnie i czerpnie ścienne

Tłumiki okrągłe

Tłumiki prostokątne

Przepustnice wielopłaszczyznowe

Przepustnice jednopłaszczyznowe

Skrzynki rozprężne do nawiewników

Skrzynki rozprężne do innych zastosowań

Kształtki do systemu rozdzielaczowego